Muutto-ohjeet

Trafipoint on koonnut muuttamisen muistilistan, jonka avulla muutto sujuu
mahdollisimman vaivattomasti.

Kuukausi ennen muuttoa

Muuttamisen valmistelu on hyvä aloittaa jo hyvissä ajoin. Päätä muuttoajankohta ja muuttotapa: muutatko omin päin vai tarvitko apua? Kilpailuta tarvittaessa muuttopalvelu tai hanki muuttolaatikot. Hankkiudu eroon tavaroista, joita et enää tarvitse ja käy läpi säilytystilat kuten varasto, vintti, ullakko ja kellari. Pidä huoli, että sopimukset ja osoitteenmuutokset on joko päätetty tai siirretty oikeaan osoitteeseen. Jos sinulla on lapsia, ota selvää tulevan asuinalueesi
päiväkodeista ja kouluista. Ilmoita heidät uuteen päiväkotiin ja/tai kouluun.

Suositeltava muuttomiesten määrä:
1–2 h+k / 2–4 miestä
3–4 h+k / 3–5 miestä
yli 5 h / 4–7 miestä

Viikko ennen muuttoa

Ilmoita osoitteenmuutoksesta viimeistään nyt kaikille sitä tarvitseville osapuolille, ja tee muuttoilmoitus Postiin. Aloita tavaroiden pakkaus: irrota hankalimmat esineet hyvissä ajoin kuten raskaat peilit, taulut ja seinään kiinnitetyt huonekalut.

Muuttopäivä

Varmista, että vanha ja uusi asunto ovat tarvittavasti suojattuja muuton aikana. Muuton sujumisen kannalta on olennaista, että tavarat on pakattu oikein ja paikalla on riittävä määrä muuttoapua. Jos olet kilpailuttanut muuttopalvelun, muuttopalvelu hoitaa ammattitaidolla kaikki tai pelkästään haluamasi osan yllä muuttoon liittyvistä tehtävistä.
Suorita muuttosiivous ja ilmoita uuteen taloyhtiöön muutostasi.

 

Muut muistettavat asiat:
Luovuta entisen asuntosi avaimet takaisin isännöitsijälle tai omistajalle muuttaessasi pois. Pidä huoli, että kaikki avaimet ovat tallessa, sillä lukkojen uudelleensarjoitus voi tulla kalliiksi. Jätä asuntoon muuttavalle asukkaalle yhteystietosi, jos sinulle sattuu tulemaan postia tai jotain muuta vielä vanhaan asuntoon. Ilmoita isännöitsijälle tai taloyhtiöön poismuutosta
Muutto ulkomaille

Ulkomaille muutosta ja tilapäisestäkin asumisesta ulkomailla on aina ilmoitettava Kelaan. Myös paluusta Suomeen on ilmoitettava.

Ulkomaille muuttavien oikeus Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan pääsääntöisesti oleskelun keston perusteella. Jos tarkoituksenasi on muuttaa ulkomaille alle vuodeksi eli tilapäisesti, kuulut ulkomailla oleskelusi ajan yleensä Suomen sosiaaliturvan piiriin ja olet oikeutettu Kelan etuuksiin. Jos taas tarkoituksenasi on olla ulkomailla yli vuoden ajan, muuttoasi pidetään vakinaisena, jolloin oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan päättyy useimmissa tapauksissa muuttoajankohtaan.

Mikäli alun perin alle vuodeksi eli tilapäiseksi suunniteltu ulkomailla oleskelu kestääkin yli vuoden eli muuttuu vakinaiseksi, päättyy oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan olosuhteiden muutoksesta lukien. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.

Ulkomailla säännöllisesti yli puolet vuodesta oleskelevilla henkilöillä ei yleensä ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Jos siteesi Suomeen ovat kuitenkin edelleen kiinteät, voit säilyä Suomen sosiaaliturvan piirissä. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa otetaan huomioon yksilölliset olosuhteet, kuten asumisaika Suomessa ja ulkomailla, perhesiteet, asumisolosuhteet ja toistuva oleskelu Suomessa.

Kelan etuudet on jaettu kahteen ryhmään sen perusteella, maksetaanko niitä tilapäisesti tai vakinaisesti ulkomailla oleskeleville. Joitakin etuuksia ei makseta ulkomaille lainkaan. Tarkemmin etuuksista kerrotaan kohdassa Etuuksien maksu.

Lisätietoa Kelan sivuilta: Muutto ulkomaille

Muutto Suomeen

Oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan sen perusteella, kuinka pitkästä oleskelusta on kysymys. Jos tarkoituksesi on muuttaa Suomeen vakinaisesti, pääset pääsääntöisesti Suomen sosiaaliturvan piiriin muuttohetkestä lukien ja voit saada Kelan etuuksia.

Vakinaiseksi asumiseksi lasketaan esimerkiksi paluumuutto, vähintään kahden vuoden työskentely Suomessa sekä avioliitto tai muu läheinen perhesuhde Suomessa vakinaisesti asuvaan henkilöön. Lisäksi vaaditaan, että oleskelulupasi on myönnetty vähintään vuodeksi, jos olet velvollinen oleskeluluvan hankkimaan. Oleskelulupia myöntää Maahanmuuttovirasto.

Vakinaisesti Suomeen muuttavien on haettava Suomen sosiaaliturvan piiriin pääsyä Kelan lomakkeella Y 77. Suomen sosiaaliturvaan kuuluville annetaan kirjallinen päätös asiasta ja heille myönnetään Kela-kortti. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
Jos muutat Suomeen tilapäisesti asumaan, sinulla ei yleensä ole oikeutta Kelan sosiaaliturvaetuuksiin. Esimerkiksi opiskelijoiden katsotaan muuttavan Suomeen vain tilapäisesti, jos muuton ainoa syy on opiskelu. Poikkeuksena ovat toisesta Pohjoismaasta muuttavat opiskelijat, jotka voivat päästä Suomen sosiaaliturvan piiriin, jos heidät on merkitty täällä asuvaksi väestötietojärjestelmään.
Sinulla ei ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan, jos saat EU-lainsäädännön tai sosiaaliturvasopimuksen perusteella etuuksia jostakin toisesta maasta tai kuulut muuten jonkin toisen maan sosiaaliturvan piiriin. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi

  • toisesta EU/ETA-maasta tai Sveitsistä lähetetyt työntekijät
  • rajatyöntekijät
  • toisesta Pohjoismaasta lähetettyjen työntekijöiden perheenjäsenet sekä
  • vieraan valtion tai valtioiden välisen järjestön palveluksessa olevat työntekijät ja heidän perheenjäsenensä.

Jos muutat Suomeen tilapäisesti toisesta EU/ETA-maasta tai Sveitsistä, sinulla on oikeus välttämättömään sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
Lisätietoa Kelan sivuilta: Muutto Suomeen ja Sosiaaliturvalinkkejä
Lähde: KELA

 

Maanmittauslaitoksen palvelut

Kiinteistökaupoissa tutustu myös Maanmittauslaitoksen palveluihin. Maanmittaustoimistot eri puolilla Suomea ovat apunasi. Kaupan kohdetta koskevat kiinteistörekisteritiedot, maanmittaustoimitusten kartat sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteritiedot saat maanmittaustoimistosta.

Kiinteistökauppa ja kirjaamisasiat
Aineistot ja palvelut

Kierrätä

Jokaisesta muutosta jää aina jotain ylimääräistä, ja uutta ostetaan vanhan tilalle. Pidä huoli, että pois heittämäsi tavarat löytävät uuden kodin tai oikean paikkansa kierrätyspisteissä. Kattavan listan kierrätyspisteistä löydät kierratys.info sivuston kierrätystä koskevista hakutuloksista.

Kierratys.info sivuston avulla voit paikantaa asuinalueesi kierrätyspisteet. Kätevästä kartasta löydät aluekeräyspisteiden lisäksi myös lähimmät lasi-, ongelmajäte-, paristo-, ja paperinkeräyspisteesi.

Muista myös kysyä kierrätyspalvelua muuttosi yhteyteen. Tällöin muuttoyritys toimittaa tarpeettomat kalusteet, kodinkoneet ja muun muuttoylijäämän kierrätyksen kautta energiaksi ja uusiomateriaaliksi.

Lähde: kierratys.info

Vieritä ylös