Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjästä

1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjänä toimii: Tombcape & Tippler Oy
Sähköposti: info@trafipoint.fi

2. Rekisterin nimi
Trafipoint.fi ja com asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden yritys- ja henkilötietoja
seuraavia tarkoituksia varten:
-asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
-rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja
suoramarkkinointi, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi
-rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä
asiakaspalvelun kehittäminen
-asiakkaiden kiinnostustietojen sekä markkinointitarpeiden
kartoittaminen. Asiakkaiden valintojen ja toiveiden seuraaminen,
analysointi ja siihen liittyvä asiakaspalvelun datan kehittäminen.
-asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja asiakaspalvelun
kehittäminen sekä markkinoinnin kohdistaminen
Yritys- ja henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1
momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
-asiakastiedot: yrityksen nimi, yhteystiedot (esim. osoitetiedot,
matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite) yhteydenottoa varten.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä
itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

6. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja
työtehtävissään.

6.1 Sähköinen aineisto
Käyttäjätunnuksin suojattu tietojärjestelmä palveluntarjoajan suojatussa
palvelin-ympäristössä.

7. Henkilötietolain 24 §:n mukainen avoimuusperiaate

7.1. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä
olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen
tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Jos
asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää virheen korjaamista
koskevan pyynnön.

7.2. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia
varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai
lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen:
info@trafipoint.fi

Vieritä ylös